Els nostres rooms escapes t'ofereixen un repte a l'enginy on tu ets el protagonista. T'atreveixes ?

Principal's signature

Santander, Cantabria.
687883571

Inventum

Da Vinci, en els seus estudis per viatjar en el temps va aconseguir establir la identificació de les dimensions amb la relació espai-temps, però els va deixar incomplets en no aconseguir concretar la combinació del quadre astral necessàriament per a establir les connexions temporals entre les dimensions i l'espai. Galileu va reprendre les seves investigacions i va aconseguir esbrinar el pla astral necessari per establir aquestes connexions, però mai va obtenir la font d'energia suficient per provar les seves teories. Posteriorment Edison va descobrir la font d'energia que permetia posar en pràctica les teories abans esmentades, però no va aconseguir establir les vies de comunicació necessàries per a viatjar entre dimensions de forma segura. Va ser Einstein qui va poder solucionar aquest problema i aconseguir que la matèria pogués viatjar en l'espai-temps sense patir alteracions.

Tots aquests estudi per separat no donen resultats positius, el Dr. Gabriel Lucio ha aconseguit construir una màquina del temps que permet viatjar únicament al passat, per poder dominar els viatges en el temps hem de recuperar les claus d'aquests genis i per a això hem de visitar seus tallers i trobar aquestes dades. La màquina del temps només és segura durant una hora, disposem d'aquest temps per recuperar les claus, tornar al present i obtenir així definitivament el control del temps.

RESERVA PER A JUGAR

Reserveu per a jugar entrant a: Inventum