Apliquem protocol de seguretat i mesures preventives.

  • Deixem més temps entre sessions per tal de poder desinfectar les sales i objectes.
  • Prenem la temperatura abans d’entrar a les nostres instal·lacions.
  • Les activitats en les que podien participar més d’un equip simultàniament, s’han modificat per tal que només hi participi un grup.
  • Els Games Masters respectem la distància de seguretat.
  • Disposem de gel hidroalcohòlic per abans i després de l’activitat.
  • És obligatori la mascareta durant tot el temps de l’activitat.