top of page
AVÍS LEGAL

En aquest Avís Legal, l'Usuari, podrà trobar tota la informació relativa a les condicions legals
que defineixen les relacions entre els usuaris i el responsable de la pàgina web accessible a l'adreça
URL http://www.missionleak.com/ (d'ara endavant, el Lloc Web), que KABUTS CULTURA SL (d'ara endavant, el
titular) posa a disposició dels usuaris d'Internet.
La utilització del lloc web implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les
disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, lusuari del lloc web ha de llegir atentament
el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text
podria patir modificacions a criteri del titular del web, oa causa d'un canvi legislatiu,
jurisprudencial oa la pràctica empresarial.
1.- DADES DEL RESPONSABLE TITULAR DEL LLOC WEB
Nom del titular: KABUTS CULTURA SL
Domicili social: Ronda Guinardó, 36 baixos, local 3, 08025, Barcelona, Barcelona
CIF: B66803412
Telèfon de contacte: 674670407
Correu electrònic: info@missionleak.com
KABUTS CULTURA SL és el responsable del Lloc Web i es compromet a complir tots els requisits
nacionals i europeus que regulen lús de les dades personals dels usuaris.
Aquest Lloc Web garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals que ens proporcionin de
acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, a la Llei Orgànica 3/2018, de
Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com a la Llei de Serveis de la
Societat de la Informació i Comerç Electrònic 34/2002 de 11 de juliol (LSSI-CE).

2.- OBJECTE
El Lloc Web facilita als usuaris del mateix l'accés a informació i serveis prestats pel Titular a
aquelles persones o organitzacions interessades en aquests.
L'accés i la utilització del Lloc Web atribueix la condició d'usuari del Lloc Web (d'ara endavant, el
“Usuari”) i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com dels seus
modificacions. La prestació del servei del Lloc Web té una durada limitada al moment en què
l'Usuari es trobe connectat al Lloc Web oa algun dels serveis que a través del mateix es
faciliten. Per tant, l'Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal en cadascuna de les ocasions
en què es proposi utilitzar el Lloc Web, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides al present
Avís Legal poden patir modificacions.
3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB
L'accés a la web té caràcter gratuït per als usuaris de la mateixa, excepte quant al cost de la web
connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat per
els usuaris. Amb caràcter general l'accés i la utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre
dels usuaris de la mateixa.
Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat dels
dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta
proporcionar informació completa i correcta al formulari de contacte o subscripció.
En cap cas no es demanaran del menor d'edat dades relatives a la situació professional, econòmica oa
la intimitat dels altres membres de la família, sense el seu consentiment. Si ets menor de catorze
anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar els teus pares no t'has de registrar com a usuari.
En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari, has de saber que els teus
drets estan garantits.
4.- CONTINGUTS DE LA WEB
L'idioma utilitzat pel titular a la web serà el castellà. El Titular no es responsabilitza de la no
comprensió o enteniment de l'idioma de la web per l'usuari, ni de les conseqüències.
El Titular podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la
web, com la forma en què s'accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se
de les conseqüències que aquests puguin ocasionar als usuaris.
Es prohibeix l'ús dels continguts de la web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o
informació pròpia o de terceres persones sense lautorització del Titular, ni remetre publicitat o
informació valent-se per això dels serveis o informació que es posen a disposició dels usuaris,
independentment de si la utilització és gratuïta o no.
Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a
l'obertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions
falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra d'aquell.
5.- MESURES DE SEGURETAT
Les dades personals comunicades per l'usuari podran ser emmagatzemades a bases de dades automatitzades
o no, la titularitat dels quals correspon en exclusiva al Titular, assumint totes les mesures d'índole tècnica,
organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació
continguda en aquestes d'acord amb el que estableixen les normatives vigents en matèria de protecció
dades de caràcter personal.

6.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT
Tant l'accés a la web com l'ús no consentit que es pugui efectuar de la informació continguda a
aquesta és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. El Titular no respondrà de cap
conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se del dit accés o ús. Tampoc se'n fa responsable
dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema
informàtic de l'usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats,
com a conseqüència de:
- la presència d'un virus a l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i
continguts de la web.
- un mal funcionament del navegador.
- i/o de lús de versions no actualitzades del mateix.
El Titular no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s'incorporin a la web
per a lobertura daltres. Tampoc no garanteix la utilitat d'aquests enllaços, ni es responsabilitza dels
continguts o serveis als quals l'usuari pugui accedir per mitjà d'aquests enllaços, ni del bon
funcionament d'aquestes webs.
El Titular no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin
deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir a la seva web o altres webs a què
s´hagi accedit mitjançant enllaços d´aquesta web.
7.- OCUPACIÓ DE LA TECNOLOGIA “COOKIE”
El Lloc Web pot emprar cookies o tecnologies similars que es regiran pel que estableix la Política
de Cookies, accessible en tot moment i respectant la confidencialitat i intimitat de l'usuari;
part integrant del present Avís Legal.
8.- NAVEGACIÓ
Els servidors dInternet poden recollir dades no identificables, que puguin incloure, adreces IP, i
altres dades que no es poden utilitzar per identificar l'usuari. La vostra adreça IP s'emmagatzemarà als
logs d'accés de forma automàtica i amb l'única finalitat de permetre el trànsit per Internet;
cal que el vostre equip faciliti aquesta adreça IP quan navega per Internet perquè les comunicacions
puguin fer-se. Així mateix, l'adreça IP podrà ser utilitzada per fer estadístiques, de manera
anonimitzada, sobre el nombre de visitants d'aquesta web i la seva procedència, totalment
transparent a la navegació.
9.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
L'usuari coneix i accepta que tots els continguts i/o qualsevol altre element del lloc web són
propietat del Titular, i es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial
titularitat del mateix i/o de tercers. Qualsevol ús de la web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter
exclusivament particular
Està reservat exclusivament al Titular qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció,
distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels
continguts de la web, per la qual cosa cap usuari no podrà dur a terme aquestes accions sense l'autorització
prèvia i per escrit daquell.
10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
Aquest Avís Legal s'interpretarà i es regirà de conformitat amb la legislació espanyola. KABUTS
CULTURA SL i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, es
sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l'usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués
derivar-se de l'accés o l'ús de la web. En cas que l'usuari tingui el domicili fora d'Espanya, el
Titular i l'usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals
de la ciutat de Barcelona.

bottom of page